Medlemsavgiften för år 2016
Medlemsavgiften är den samma som för senaste år m.a.o.
5 euro för fullvuxen och 1 euro för barn under 15 år.
Kontonumret är 405520-56529.(FI15 4055 2050 0065 29)
För under 29- åriga är det viktigt att anteckna födelsetiden.
Våra kommunala bidrag är nämligen beroende av  medlemmars åldersstruktur.

Vuoden 2016 jäsenmaksu
Jäsenmaksu on sama kun viime vuonna eli
5 euroa aikuiselta ja 1 euro lapselta joka on alle 15 vuotta.
Tilinumeromme on 405520-56529.(FI15 4055 2050 0065 29)
Alle 29-vuotiaitten osalta on tärkeää että ilmoitatte syntymäajan.
Jäsenemme ikärakenne vaikuttaa kunnallisiin avustuksiimme.

 

Messilä Ski 2017

Skidbussen från Kyrkslätt till Messilä startar kl. 08.00 lördagen den 4 mars. En avgift på 15 € uppbärs av fullvuxna, yngre 5 €. I priset ingår medlemsavgift. Bussen beräknas vara tillbaka i Kyrkslätt ca kl. 19.30. Begränsat antal platser.

Hiihtobussi Kirkkonummelta Messilään lähtee lauantaina 4.3 klo. 08.00 ja paluu Kirkkonummelle on noin. klo. 19.30. Aikuisilta peritään 15 euron maksu ja nuoremmilta 5 euroa. Hintaan sisältyy jäsenmaksu. Paikkoja rajallisesti.

Anmälningar/ Ilmoitautumiset  Bo Grönqvst 0500-607775 eller / tai bo.vuf@hotmail.com

Arr./Järj. Vohlsnejdens UF

Föreningens höstmöte hålls torsdagen den 24.11.2016 kl.19 på Bygdebo Volsvägen 688 i Kyrkslätt


På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena.
Naturligtvis bjuder vi också på kaffe med dopp.
Hjärtligt välkomna.
Styrelsen för Vohlsnejdens Ungdomsförening r.f.

 

Vohlsnejdens ungdomsförening