Medlemsavgiften för år 2018
Medlemsavgiften är den samma som för senaste år m.a.o.
5 euro för fullvuxen och 1 euro för barn under 15 år.
Kontonumret är 405520-56529.(FI15 4055 2050 0065 29)
För under 29- åriga är det viktigt att anteckna födelsetiden.
Våra kommunala bidrag är nämligen beroende av  medlemmars åldersstruktur.

Vuoden 2018 jäsenmaksu
Jäsenmaksu on sama kun viime vuonna eli
5 euroa aikuiselta ja 1 euro lapselta joka on alle 15 vuotta.
Tilinumeromme on 405520-56529.(FI15 4055 2050 0065 29)
Alle 29-vuotiaitten osalta on tärkeää että ilmoitatte syntymäajan.
Jäsenemme ikärakenne vaikuttaa kunnallisiin avustuksiimme.

 

Farsdagslunch    Isänpäivän lounas

Bygdebo, Volsvägen 688/Volsintie 688

Söndagen den 11.11.2018 klo. 12.30-16.30 

Priset 20 €, 7-14 år 10 €, under 7 år gratis

Sunnuntaina 11.11.2018 kl. 12.30016.30

Hinta 20 €, 7-14 v. 10 €, alle 7 vuotta ei maksua

I  Dukningen/   I Kattaus  kl. 12.30

II Dukningen/ II Kattaus klo. 14.30

 

Förhandsreserveringar/ Etukäteisvaraukset

Kaj Nurmi 0500-817 699, kaj.nurmi@kolumbus.fi

Arr./Järj: Vohlsnejdens U.F.

Sommarfest

Vohlsnejdens Ungdomsförening r.f. arrangera sin traditionella sommarfest lördagen den 30.6.2018 på Wohls Gård, Volsvägen 605 02400 Kyrkslätt. Vi börjar med barnprogrammet kl. 17.00 och dansen till orkestern Rytmix toner börjar kl. 18.30. Dansgolvet är förnyat. Vi bjuder på korv, pyttipanna, öl, lotteri mm. till humana priser. Biljettpriset 15 för vuxna och 3 euro för barn under 14 år.
Välkomna

Vohlsnejdens Ungdomsförening r.f. järjestää perinteisen kesäjuhlansa lauantaina 30.6.2018 Wolsin Kartanon alueella, Volsintie 605, 02400 Kirkkonummi. Ohjelma lapsille alkaa klo. 17.00 ja tanssit orkesteri Rytmixin tahtiin klo.18.30. Uusittu tanssilattia. Tarjoamme makkaraa, pyttipannua, olutta ja arpoja edulliseen hintaan. Lippujen hinta aikuisille 15 euroa ja alle 14 vuotta vanhoille 3 euroa.

Tervetuloa

Korjaa & Renovera

Vi kokar gul- och rödmylla på Wohls Gårds under "Korjaa & Renovera"dagen torsdagen den 28.6.2018 kl.14-18. Adress: Volsvägen 605 B, 02400 Kyrkslätt.
Behöver du färg nu i sommar så beställ på förhand. Ring eller maila till Kaj Nurmi 0500-817 699 eller kaj.nurmi (at)kolumbus.fi
Vohlsnejdens Ungdomsförening r.f.

Keitetään kelta- ja punamultaa Wohlsin kartanon " Korjaa & Renovera" tilaisuudessa torstaina 28.6.2018 klo. 14-18. Osoite: Volsintie 605 B, 02400 Kirkkonummi
Mikäli tarvitset väriä tänä kesänä, niin voit tilata etukäteen. Soita tai mailaa Kaj Nurmelle 0500-817 699 tai kaj.nurmi(at)kolumbus.fi.
Vohlsnejdens Ungdomsförening r.f.

Föreningens vårmöte hålls tisdagen den 27.3.2018 kl.19 på Bygdebo Volsvägen 688 i Kyrkslätt


På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena.
Naturligtvis bjuder vi också på kaffe med dopp.
Hjärtligt välkomna.
Styrelsen för Vohlsnejdens Ungdomsförening r.f.

 

Vohlsnejdens ungdomsförening