Medlemsavgiften för år 2018
Medlemsavgiften är den samma som för senaste år m.a.o.
5 euro för fullvuxen och 1 euro för barn under 15 år.
Kontonumret är 405520-56529.(FI15 4055 2050 0065 29)
För under 29- åriga är det viktigt att anteckna födelsetiden.
Våra kommunala bidrag är nämligen beroende av  medlemmars åldersstruktur.

Vuoden 2018 jäsenmaksu
Jäsenmaksu on sama kun viime vuonna eli
5 euroa aikuiselta ja 1 euro lapselta joka on alle 15 vuotta.
Tilinumeromme on 405520-56529.(FI15 4055 2050 0065 29)
Alle 29-vuotiaitten osalta on tärkeää että ilmoitatte syntymäajan.
Jäsenemme ikärakenne vaikuttaa kunnallisiin avustuksiimme.

 

Föreningens vårmöte hålls tisdagen den 27.3.2018 kl.19 på Bygdebo Volsvägen 688 i Kyrkslätt


På mötet behandlas de stadgeenliga ärendena.
Naturligtvis bjuder vi också på kaffe med dopp.
Hjärtligt välkomna.
Styrelsen för Vohlsnejdens Ungdomsförening r.f.

 

Vohlsnejdens ungdomsförening