STYRELSEN 2018

VOHLSNEJDENS UNGDOMSFÖRENING R.F.

Kaj Nurmi, Ordförande

Bo Grönqvist, Vice ordf.

Gitty Nurmi, Kassör

Sonja Tallberg, Ledamot

Bodil Kalmari, Ledamot

Torbjörn Winqvist, Ledamot

Björn Bergström, Ledamot

Per-Erik Bergström, Suppleant

Karl-Erik Grönroos, Suppleant

Kaisa Winqvist, Suppleant

Kerstin Montén, Suppleant

Michael Dannberg, Suppleant

Patrick Karlsson, Suppleant

 

 

 

Spamfilter
Skriv siffran 5 med bokstäver:
Vohlsnejdens ungdomsförening