Vohlnejdens ungdomsförening rf


Föreningsinfo
Volsvägen 688, 2550 Evitskog
Telefon: 0500817 699
E-post: kaj.nurmi( at )kolumbus.fi
www.vohlsnejdensundomsforening.fi
Tillhörighet: Nylands Svenska Ungdomsförbund, KNUF

Verksamhet
Huvudsaklig verksamhet: Barnverksamhet, Byaverksamhet, Ungdomsverksamhet
Övrig verksamhet: Supé

Kontaktperson
Kaj Nurmi
Telefon: 0500-817 699
Vohlsnejdens ungdomsförening